Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sanacija južnega dela ploščadi pred športno dvorano Tivoli
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Servisiranje strojnic za led
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Izgradnja hranilnikov toplote, montaža kotlov, dobava in montaža sončnih sprejemnikov energije ter ostala rekonstrukcijska dela v kotlovnici
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Pogonska goriva
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sukcesivna dobava kemikalij za pripravo bazenskih voda
ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o.
Novogradnja in rekonstrukcija PN za SPTE Pristan I in Pristan II
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Dobava fitnes opreme v dvorani Stožice
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA BRASLOVČE
Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče – Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V.faza
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
Okolju prijazne storitve pranja perila
NIGRAD d.d.
Zapiranje garažnih boksov
DIJAŠKI DOM DRAVA
Dobava lesne biomase – peleti
OBČINA PREBOLD
Prevozi šolskih otrok na območju Občine Prebold
VRTEC BELTINCI
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA PREBOLD
Izgradnja vodovoda Burkeljčev hrib I. faza
MESTNA OBČINA MARIBOR
Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
MESTNA OBČINA MARIBOR
II. FAZA: Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve