Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
OBČINA PREBOLD
Vodovod Burkelčev hrib II faza
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Oprema bivalnih prostorov 1. nadstropja dvorca TDU Loka
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za tiskarske storitve
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA
Nabava novega avtomobila
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Razsvetljava na športnem igrišču Kodeljevo
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Zamenjava strešne kritine C enota
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
VRTEC PTUJ
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
Storitve šolskih prevozov s kombiji ali malimi avtobusi
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava opreme
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD
Izbira izvajalca računovodskih storitev
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Izvedba terenskih in laboratorijskih (geomehanskih in reoloških) preiskav na območju petih (5) plazov v zaledju Koroške Bele; analiza vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco zaledja Koroške Bele in vpliva na procese pobočnih masnih premikov; numer
OŠ LITIJA
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR
Zamenjava stavbnega pohištva – okna na objektu Konservatorija za glasbo in balet Maribor
OBČINA KUZMA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
CIRIUS VIPAVA
Prevozi učencev CIRIUS VIPAVA ob pouka prostih dneh
OBČINA DOBREPOLJE
Izvajanje šolskih prevozov v Občini Dobrepolje, v šolskem letu 2019/2020
OBČINA PREBOLD
Obnova sanitarij v ZP Prebold
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Dobava novega tehničnega reševalnega vozila in izdelava nadgradnje

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve