Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Razsvetljava na športnem igrišču Kodeljevo
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
Storitve šolskih prevozov s kombiji ali malimi avtobusi
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava opreme
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Izvedba terenskih in laboratorijskih (geomehanskih in reoloških) preiskav na območju petih (5) plazov v zaledju Koroške Bele; analiza vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco zaledja Koroške Bele in vpliva na procese pobočnih masnih premikov; numer
OŠ LITIJA
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
CIRIUS VIPAVA
Prevozi učencev CIRIUS VIPAVA ob pouka prostih dneh
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Izvedba 17 geomehanskih vrtin in vzpostavitev monitoringa za spremljanje premikov in nivoja podzemne vode v vrtinah
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno
NARODNI DOM MARIBOR
Dobava zemeljskega plina
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
Opravljanje občasnih prevozov šolskih otrok
CIRIUS VIPAVA
Investicijsko vzdrževanje (IVD 2019) – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
OŠ STIČNA
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava elektronskih tarč za zračno strelišče
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Opravljanje občasnih prevozov dijakov
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve