Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt
MESTNA OBČINA MARIBOR
II. FAZA: Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
OBČINA MOZIRJE
Sanacija strehe na objektu Športna dvorana Mozirje
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava strojev/ opreme za vzdrževanje površin
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Postavitev skate parka na kotalkališču v Parku Tivoli
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Obnova športnega poda v telovadnici Krim, po zamočitvi hidranta
OBČINA BRASLOVČE
Prevoz šolskih otrok v občini Braslovče za šolsko leto 2018/2019
OBČINA CANKOVA
Dobava in montaža oken in vrat
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava gasilskega plovila z motorjem in prikolico
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
Sanacija telovadnice (prezračevanje, slikopleskarska dela) s prenovo sanitarij ter obnova talnih oblog v vzgojnih skupinah v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Ureditev trškega jedra in ureditev vpadnice trg Rečica - Mržič
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Delna prenova prostora za savne »Zlati klub« v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju
OBČINA PUCONCI
Prevozi osnovnošolskih otrok v šolskih letih 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Nabava delovnih zvezkov
OBČINA CANKOVA
Rekonstrukcija javnih poti v naselju Cankova
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava mikrofonov
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za najem tehnične opreme za ozvočevanje in storitev ozvočevanja za Festival Lent 2018
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za najem in montažo začasnih montažnih objektov za Festival Lent 2018

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve