Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
NIGRAD
SERVIS OPREME NA ČN-ČP IN DOBAVA DROBNEGA MATERIALA
OBČINA SODRAŽICA
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v letih 2018 do 2022
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Vodovod Grušovlje
NIGRAD d.d.
Deratizacija kanalizacijskega omrežja
CIRIUS VIPAVA
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
CIRIUS VIPAVA
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
OBČINA PREBOLD
Izgradnja in obnova cestišč in pločnika
VRTEC MENGEŠ
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil in čistilnih pripomočkov
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava snežnega topa
GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ
Nakup koncertnega rabljenega klavirja
DUO IMPOLJCA
Nakup zdravil
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nakup kombija z nizkimi emisijami
ŠPORT LJUBLJANA
Nakup rolbe
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje
Sestrski klicni sistem za Enoto Trbovlje
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Nakup letalskih kart
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Okolju prijazne storitve čiščenja
OBČINA PODVELKA
Izgradnja gospodarske javne infrastrukture v Občini Podvelka
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR
Konvencionalna in ekološka živila
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistilnih sredstev in papirne galanterije
LUKA KOPER, d.d.
Zamenjava dotrajanih protipožarnih cevovodov na rezervoarjih R8, R9 in R11

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve