Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o.
Novogradnja in rekonstrukcija PN za SPTE Pristan I in Pristan II
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Dobava fitnes opreme v dvorani Stožice
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA BRASLOVČE
Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče – Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V.faza
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
Okolju prijazne storitve pranja perila
DIJAŠKI DOM DRAVA
Dobava lesne biomase – peleti
OBČINA PREBOLD
Prevozi šolskih otrok na območju Občine Prebold
VRTEC BELTINCI
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA PREBOLD
Izgradnja vodovoda Burkeljčev hrib I. faza
MESTNA OBČINA MARIBOR
Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
MESTNA OBČINA MARIBOR
II. FAZA: Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
OBČINA MOZIRJE
Sanacija strehe na objektu Športna dvorana Mozirje
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov
MESTNA OBČINA MARIBOR
Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava strojev/ opreme za vzdrževanje površin
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Postavitev skate parka na kotalkališču v Parku Tivoli

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve