Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Nabava delovnih zvezkov
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava mikrofonov
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za najem tehnične opreme za ozvočevanje in storitev ozvočevanja za Festival Lent 2018
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za najem in montažo začasnih montažnih objektov za Festival Lent 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Menjava travne ruše v Stožicah
OBČINA ŽALEC
OŠ Petrovče – Nadzidava, kjer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
OSNOVNA ŠOLA LA GROSUPLJE
Storitve občasnega avtobusnega prevoza
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sanacija strehe na objektu II. gimnazija Maribor
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Rekonstrukcija črpališča v toplotno energetskem sistemu kotlovnice JP Energetika Maribor
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR
Gradbena dela in zamenjava kondenzatorja
OBČINA KUZMA
Izgradnja pločnika Gornji Slaveči
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje
Obnova tal, hodnikov in preureditev dnevnih prostorov na negovalnem oddelku
OBČINA BRASLOVČE
Sanacija ceste LC490121 Zgornje Gorče-Podvrh 2. faza
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Plaz LC267073 Žeronice- Tišler- Odcep Poljane- Prioriteta 1
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR
Izbira izvajalca storitev reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih Pristan in Mariborski otok
NIGRAD
SERVIS OPREME NA ČN-ČP IN DOBAVA DROBNEGA MATERIALA
OBČINA SODRAŽICA
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v letih 2018 do 2022
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Vodovod Grušovlje
NIGRAD d.d.
Deratizacija kanalizacijskega omrežja
OBČINA DUPLEK
Gradnje

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve