Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461
NARODNI DOM MARIBOR
Varovanje premoženja in varovanje prireditev ter tehničnega varovanja
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za montažo in demontažo ter najem začasnih montažnih objektov za Festival Lent 2019
OBČINA PREBOLD
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – 1. faza
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Preureditev 1. nadstropja in dogradnja zimskega vrta
OBČINA PREBOLD
Pločnik ob Tovarniški cesti
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Nabava terenskega vozila – poltovornjak (»pick up«) s podaljšano kabino z nizkimi emisijami
DIJAŠKI DOM DRAVA
Obnova sanitarij in umivalnic
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Izbira izvajalca računovodskih storitev
OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sanacija južnega dela ploščadi pred športno dvorano Tivoli
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Servisiranje strojnic za led
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Izgradnja hranilnikov toplote, montaža kotlov, dobava in montaža sončnih sprejemnikov energije ter ostala rekonstrukcijska dela v kotlovnici
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Nabava avtomobilov z nizkimi emisijami
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Pogonska goriva
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sukcesivna dobava kemikalij za pripravo bazenskih voda
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Rekonstrukcija kotlovnice in vgradnja kotla

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve