Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
31. 03. 2020
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil, vreč iz umetnega materiala in pripomočkov za čiščenje
30. 03. 2020
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Prenesi dokumetacijo
Nabava računalnikov in opreme
17. 03. 2020
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – II. faza (objekt 2)
12. 03. 2020
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje ter papirne galanterije
11. 03. 2020
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
06. 03. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil
05. 03. 2020
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih in drugih prostorov
03. 03. 2020
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Obnova sanitarij in umivalnic
05. 02. 2020
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
30. 01. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Nabava novih avtomobilov z nizkimi emisijami in odkup dveh rabljenih vozil
22. 01. 2020
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca za tiskarske storitve
21. 01. 2020
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 01. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
09. 01. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Izdelava DGD, PZI in PID za novogradnja – prizidava DSO Novo mesto
08. 01. 2020
OSNOVNA ŠOLA KAPELA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
31. 12. 2019
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Sanacija plazu Lipnik Mozirje
31. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
24. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazni detergenti, čistila, čistilni pripomočki in higienski material
17. 12. 2019
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava pisarniškega materiala
17. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Zavarovalniške storitve
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
OBČINA PREBOLD
Vodovod Burkelčev hrib II faza
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Oprema bivalnih prostorov 1. nadstropja dvorca TDU Loka
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za tiskarske storitve

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve