Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
04. 12. 2017
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
01. 12. 2017
DUO IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Nakup zdravil
01. 12. 2017
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava snežnega topa
29. 11. 2017
GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ Prenesi dokumetacijo
Nakup koncertnega rabljenega klavirja
23. 11. 2017
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Konvencionalna in ekološka živila
20. 11. 2017
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Prenesi dokumetacijo
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistilnih sredstev in papirne galanterije
20. 11. 2017
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Nakup kombija z nizkimi emisijami
13. 11. 2017
VRTEC IVANČNA GORICA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 11. 2017
OBČINA PODVELKA Prenesi dokumetacijo
Izgradnja gospodarske javne infrastrukture v Občini Podvelka
13. 11. 2017
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja
13. 11. 2017
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Nakup letalskih kart
13. 11. 2017
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sestrski klicni sistem za Enoto Trbovlje
10. 11. 2017
LUKA KOPER, d.d.
Zamenjava dotrajanih protipožarnih cevovodov na rezervoarjih R8, R9 in R11
09. 11. 2017
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
07. 11. 2017
ŠPORT LJUBLJANA
Nakup rolbe
30. 10. 2017
OSNOVNA ŠOLA KAPELA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 10. 2017
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
20. 10. 2017
OŠ LITIJA Prenesi dokumetacijo
Nakup šolskega kombija z nizkimi emisijami
17. 10. 2017
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
16. 10. 2017
UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA Prenesi dokumetacijo
Preureditev dela obstoječih prostorov v stavbi Pravne fakultete v Mariboru
Razpisi v pripravi
VRTEC MENGEŠ
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil in čistilnih pripomočkov
Pretekli razpisi
PGD ROB
Dobava vozila in izdelava nadgradnje GVC 16/25
VRTEC PTUJ
Sukcesivna dobava pisarniškega materiala in dobava vzgojnega materiala
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR
Zamenjava dotrajane strehe na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve