Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
22. 09. 2021
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazni detergenti, čistila in čistilni pripomočki
30. 08. 2021
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih in čistilnih sredstev in čistilnih pripomočkov
16. 08. 2021
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Sanacija plazu ob LC490103 Šešče - Matke
11. 08. 2021
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR
Izbira izvajalca računovodskih storitev
05. 08. 2021
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izgradnja dvigala
26. 07. 2021
OBČINA ROGAŠOVCI
Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci
16. 07. 2021
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Obnova in širitev javne ceste z izgradnjo pločnika na odseku Sv. Lovrenc – Lokavc (LC 491011)
16. 07. 2021
DOM STAREJŠIH HRASTNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
09. 07. 2021
OBČINA PUCONCI
Prevozi osnovnošolskih otrok v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024
05. 07. 2021
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
02. 07. 2021
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNICA Prenesi dokumetacijo
Nabava novega vozila AC za PGD Kamnica
30. 06. 2021
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE - SAP Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
14. 06. 2021
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija občinskih cest
07. 06. 2021
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Prevoz osnovnošolskih otrok
04. 06. 2021
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Prevoz osnovnošolskih otrok
02. 06. 2021
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 05. 2021
OBČINA DUPLEK
Prevozi šolskih otrok v Občini Duplek v letih 2021-2025
20. 05. 2021
OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
18. 05. 2021
OBČINA TABOR Prenesi dokumetacijo
Gradnja kanalizacije Ojstriška vas-vzhod
13. 05. 2021
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
Razpisi v pripravi
Trenutno ni nobenega razpisa v pripravi!
Pretekli razpisi
OBČINA KUZMA
Rekonstrukcija občinskih cest
ENERGETIKA MARIBOR
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
OBČINA PREBOLD
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – objekt 2 – etapa 2C

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve