Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
11. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
10. 10. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Zamenjava strešne kritine C enota
08. 10. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Nabava novega avtomobila
08. 10. 2019
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava medicinskega materiala
03. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
27. 09. 2019
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
II. faza prenove C-trakt v DUFS
26. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA MUTA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
18. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
13. 09. 2019
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
04. 09. 2019
VRTEC VELENJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
03. 09. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 08. 2019
Skupno javno naročilo: OBČINA MOZIRJE, OBČINA NAZARJE IN OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
27. 08. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
23. 08. 2019
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Nabava opreme
23. 08. 2019
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA Prenesi dokumetacijo
Storitve šolskih prevozov s kombiji ali malimi avtobusi
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve