Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila title
Aktualna javna naročila
20. 04. 2018
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 04. 2018
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Gradbena dela in zamenjava kondenzatorja
09. 04. 2018
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sanacija strehe na objektu II. gimnazija Maribor
29. 03. 2018
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija črpališča v toplotno energetskem sistemu kotlovnice JP Energetika Maribor
19. 03. 2018
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Obnova tal, hodnikov in preureditev dnevnih prostorov na negovalnem oddelku
19. 03. 2018
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Izgradnja pločnika Gornji Slaveči
13. 03. 2018
OBČINA BRASLOVČE Prenesi dokumetacijo
Sanacija ceste LC490121 Zgornje Gorče-Podvrh 2. faza
09. 03. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Plaz LC267073 Žeronice- Tišler- Odcep Poljane- Prioriteta 1
14. 02. 2018
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca storitev reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih Pristan in Mariborski otok
17. 01. 2018
OBČINA DUPLEK
Gradnje
16. 01. 2018
LUKA KOPER, D.D. Prenesi dokumetacijo
Izvedba obnove požarnega voda na južnem delu TRO na II. pomolu v Luki Koper
04. 12. 2017
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil in čistilnih pripomočkov
DSO AJDOVŠČINA
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil in čistilnih pripomočkov
DSO AJDOVŠČINA
Saniteta
VRTEC ŠKOFJA LOKA
Čiščenje
Pretekli razpisi
NIGRAD
SERVIS OPREME NA ČN-ČP IN DOBAVA DROBNEGA MATERIALA
OBČINA SODRAŽICA
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v letih 2018 do 2022
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Vodovod Grušovlje

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve