Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
18. 04. 2019
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Nabava terenskega vozila – poltovornjak (»pick up«) s podaljšano kabino z nizkimi emisijami
16. 04. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
15. 04. 2019
PGD VUZENICA Prenesi dokumetacijo
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za manjše gasilsko vozilo GV-1
15. 04. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
05. 04. 2019
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika
04. 04. 2019
OBČINA RIBNICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Ribnica v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
29. 03. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 03. 2019
DIJAŠKI DOM DRAVA Prenesi dokumetacijo
Obnova sanitarij in umivalnic
20. 03. 2019
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca računovodskih storitev
13. 03. 2019
OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 03. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Sanacija mostu na LC267063 (most čez potok Lučnik)
08. 03. 2019
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Servisiranje strojnic za led
08. 03. 2019
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sanacija južnega dela ploščadi pred športno dvorano Tivoli
01. 03. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Nabava avtomobilov z nizkimi emisijami
01. 03. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Izgradnja hranilnikov toplote, montaža kotlov, dobava in montaža sončnih sprejemnikov energije ter ostala rekonstrukcijska dela v kotlovnici
05. 02. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Gradbena dela v Občini Rečica ob Savinji
01. 02. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 01. 2019
OBČINA DUPLEK Prenesi dokumetacijo
Vrtec Žitečka vas
22. 01. 2019
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sukcesivna dobava kemikalij za pripravo bazenskih voda
15. 01. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija kotlovnice in vgradnja kotla
Razpisi v pripravi
DOM TISJE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
OŠ DUŠANA FLISA HOČE
Občasni prevozi
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Pogonska goriva
DOM UPOKOJENCEV IZOLA
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Pretekli razpisi
ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o.
Novogradnja in rekonstrukcija PN za SPTE Pristan I in Pristan II
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Dobava fitnes opreme v dvorani Stožice

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve