Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
05. 02. 2020
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
30. 01. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Nabava novih avtomobilov z nizkimi emisijami in odkup dveh rabljenih vozil
22. 01. 2020
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca za tiskarske storitve
21. 01. 2020
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 01. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
09. 01. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Izdelava DGD, PZI in PID za novogradnja – prizidava DSO Novo mesto
08. 01. 2020
OSNOVNA ŠOLA KAPELA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
31. 12. 2019
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Sanacija plazu Lipnik Mozirje
31. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
24. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazni detergenti, čistila, čistilni pripomočki in higienski material
17. 12. 2019
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava pisarniškega materiala
17. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Zavarovalniške storitve
13. 12. 2019
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU Prenesi dokumetacijo
Naročilo tiskovin in promocijskega materiala
10. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Dobava zemeljskega plina
10. 12. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava zdravil
09. 12. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
04. 12. 2019
OBČINA TABOR Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, odsek Tabor-Lopan
03. 12. 2019
DOM STAREJŠIH HRASTNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 11. 2019
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava medicinskega materiala
18. 11. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Nabava električnih negovalnih postelj
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
OBČINA PREBOLD
Vodovod Burkelčev hrib II faza
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Oprema bivalnih prostorov 1. nadstropja dvorca TDU Loka
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za tiskarske storitve

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve