Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
15. 09. 2020
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARIBOR - MESTO Prenesi dokumetacijo
DOBAVA VOZILA IN IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO AC30/60
08. 09. 2020
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Obnova vodovoda ob Tovarniški cesti v Preboldu
03. 09. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego: Zaščitna sredstva
26. 08. 2020
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija ceste R1-225 odsek 1248 Radmirje - Mozirje, 1.faza ureditev območij avtobusnih postajališč v Sp. Rečici- II- del
05. 08. 2020
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 07. 2020
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Dobava gasilske opreme
24. 07. 2020
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 07. 2020
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 07. 2020
OSNOVNA ŠOLA PREVOLE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
10. 07. 2020
OSNOVNA ŠOLA BREZNO - PODVELKA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
09. 07. 2020
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Obnova fasade
08. 07. 2020
NIGRAD d.d.
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
07. 07. 2020
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Ureditev knjižnice in večnamenskega prostora (Ponovitev)
07. 07. 2020
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – II. Faza (objekt 2) - Oprema kuhinje
18. 06. 2020
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija občinskih cest
09. 06. 2020
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih in drugih prostorov
04. 06. 2020
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
02. 06. 2020
OSNOVNA ŠOLA DR. A. TRSTENJAKA NEGOVA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 05. 2020
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 05. 2020
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Nabava delovnih zvezkov
Razpisi v pripravi
Trenutno ni nobenega razpisa v pripravi!
Pretekli razpisi
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
Nabava računalnikov in opreme
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje ter papirne galanterije
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve