Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila title
Aktualna javna naročila
15. 01. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija kotlovnice in vgradnja kotla
14. 12. 2018
DOM STAREJŠIH HRASTNIK Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve pranja perila
05. 12. 2018
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
05. 12. 2018
ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Novogradnja in rekonstrukcija PN za SPTE Pristan I in Pristan II
03. 12. 2018
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 11. 2018
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
13. 11. 2018
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 10. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Dobava fitnes opreme v dvorani Stožice
19. 10. 2018
OBČINA BRASLOVČE Prenesi dokumetacijo
Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče – Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V.faza
18. 10. 2018
DIJAŠKI DOM DRAVA Prenesi dokumetacijo
Dobava lesne biomase – peleti
08. 10. 2018
VRTEC BELTINCI Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
05. 10. 2018
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Prevozi šolskih otrok na območju Občine Prebold
28. 09. 2018
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
21. 09. 2018
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Izgradnja vodovoda Burkeljčev hrib I. faza
11. 09. 2018
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
27. 08. 2018
OŠ PREVOLE Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 08. 2018
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
07. 08. 2018
MESTNA OBČINA MARIBOR
Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
07. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Lokalna cesta LC267073 – PRIORITETA 1
26. 04. 2018
OBČINA SODRAŽICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v šolskih letih 2018/2019 do 2021/2022
Razpisi v pripravi
OBČINA DUPLEK
Vrtec Žitečka vas
DOM UPOKOJENCEV IZOLA
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Zapiranje garažnih boksov
Pretekli razpisi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt
MESTNA OBČINA MARIBOR
II. FAZA: Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
OBČINA MOZIRJE
Sanacija strehe na objektu Športna dvorana Mozirje

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve