Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
21. 06. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Prenesi dokumetacijo
Gradbeno obrtniška dela v V. nadstropju z dobavo in montažo pohištva ter inštalacijska dela, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, za potrebe Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad
20. 06. 2019
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Investicijsko vzdrževanje (IVD 2019) – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
19. 06. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
17. 06. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
13. 06. 2019
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih, integriranih in ekoloških živil
12. 06. 2019
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
12. 06. 2019
OŠ STIČNA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
11. 06. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
11. 06. 2019
OBČINA ŠKOFJA LOKA Prenesi dokumetacijo
Prevozi šolskih otrok
07. 06. 2019
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
04. 06. 2019
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Opravljanje občasnih prevozov dijakov
04. 06. 2019
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
03. 06. 2019
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava elektronskih tarč za zračno strelišče
21. 05. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Varovanje premoženja in varovanje prireditev ter tehničnega varovanja
21. 05. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461
20. 05. 2019
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Prenova kuhinje Cirius Vipava
20. 05. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca za montažo in demontažo ter najem začasnih montažnih objektov za Festival Lent 2019
13. 05. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 05. 2019
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – 1. faza
09. 05. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Preureditev 1. nadstropja in dogradnja zimskega vrta
Razpisi v pripravi
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
OŠ DUŠANA FLISA HOČE
Občasni prevozi
Pretekli razpisi
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Nabava terenskega vozila – poltovornjak (»pick up«) s podaljšano kabino z nizkimi emisijami
DIJAŠKI DOM DRAVA
Obnova sanitarij in umivalnic
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Izbira izvajalca računovodskih storitev

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve