Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
30. 03. 2021
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje – Dograditev kanalizacije Loka in Šolska ulica
16. 03. 2021
OBČINA ROGAŠKA SLATINA Prenesi dokumetacijo
Izvajanje storitev prevoza šoloobveznih otrok za šolska leta 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024
16. 03. 2021
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Komunalna oprema Latkova vas 2. faza
12. 03. 2021
OBČINA ŠALOVCI Prenesi dokumetacijo
Komunalna ureditev ekonomsko poslovne cone Šalovci
03. 03. 2021
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 02. 2021
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Vrtec Cankova (prizidava)
24. 02. 2021
OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
18. 02. 2021
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – objekt 2 – etapa 2C
16. 02. 2021
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE / OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA - VUKA SLIVNICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
10. 02. 2021
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Prenesi dokumetacijo
Nabava in dobava hrane za potrebe VDC Nova Gorica
03. 02. 2021
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca računovodskih storitev
01. 02. 2021
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Preureditev podstrešja za fizioterapijo in delovno terapijo- trakt A in C
26. 01. 2021
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Izgradnja prizidka za dnevni center in začasne namestitve
22. 01. 2021
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 01. 2021
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
21. 01. 2021
ENERGETIKA MARIBOR
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
12. 01. 2021
VRTEC LJUTOMER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
17. 12. 2020
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA, II.SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
08. 12. 2020
OŠ RAZKRIŽJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
04. 12. 2020
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava mesa
Razpisi v pripravi
Trenutno ni nobenega razpisa v pripravi!
Pretekli razpisi
VRTEC VELENJE
Sukcesivna dobava eko mesa in mesnih izdelkov
VRTEC VELENJE
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za otroke
MKS ROGAŠKA SLATINA
Zimska služba v MKS Rogaška Slatina – sezona 2020/21

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve