Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
13. 12. 2019
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU Prenesi dokumetacijo
Naročilo tiskovin in promocijskega materiala
10. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Dobava zemeljskega plina
10. 12. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava zdravil
09. 12. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
04. 12. 2019
OBČINA TABOR Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, odsek Tabor-Lopan
03. 12. 2019
DOM STAREJŠIH HRASTNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 11. 2019
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava medicinskega materiala
19. 11. 2019
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Vodovod Burkelčev hrib II faza
18. 11. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Nabava električnih negovalnih postelj
15. 11. 2019
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU Prenesi dokumetacijo
Oprema bivalnih prostorov 1. nadstropja dvorca TDU Loka
13. 11. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Zamenjava strešne kritine C enota
13. 11. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca za tiskarske storitve
11. 11. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
05. 11. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Nabava novega avtomobila
28. 10. 2019
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA Prenesi dokumetacijo
Razsvetljava na športnem igrišču Kodeljevo
28. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 10. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
22. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
11. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
03. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
Storitve šolskih prevozov s kombiji ali malimi avtobusi
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava opreme
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Izvedba terenskih in laboratorijskih (geomehanskih in reoloških) preiskav na območju petih (5) plazov v zaledju Koroške Bele; analiza vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco zaledja Koroške Bele in vpliva na procese pobočnih masnih premikov; numer

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve