Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila title
Aktualna javna naročila
14. 02. 2018
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca storitev reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih Pristan in Mariborski otok
07. 02. 2018
OBČINA SODRAŽICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v letih 2018 do 2022
24. 01. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Vodovod Grušovlje
19. 01. 2018
NIGRAD d.d.
Deratizacija kanalizacijskega omrežja
16. 01. 2018
LUKA KOPER, D.D. Prenesi dokumetacijo
Izvedba obnove požarnega voda na južnem delu TRO na II. pomolu v Luki Koper
08. 01. 2018
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
08. 01. 2018
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
03. 01. 2018
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Izgradnja in obnova cestišč in pločnika
20. 12. 2017
VRTEC MENGEŠ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil in čistilnih pripomočkov
04. 12. 2017
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 11. 2017
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Konvencionalna in ekološka živila
20. 11. 2017
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Prenesi dokumetacijo
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistilnih sredstev in papirne galanterije
13. 11. 2017
VRTEC IVANČNA GORICA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 11. 2017
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sestrski klicni sistem za Enoto Trbovlje
09. 11. 2017
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 10. 2017
OSNOVNA ŠOLA KAPELA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 10. 2017
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
11. 10. 2017
PGD RADLJE OB DRAVI
Večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-2d
30. 06. 2017
DUO IMPOLJCA
Posodobitev in preureditev stanovanjskih enot
Razpisi v pripravi
NIGRAD
SERVIS OPREME NA ČN-ČP IN DOBAVA DROBNEGA MATERIALA
OBČINA DUPLEK
Gradnje
Pretekli razpisi
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava snežnega topa
GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ
Nakup koncertnega rabljenega klavirja
DUO IMPOLJCA
Nakup zdravil

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve