Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
13. 06. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Delna prenova prostora za savne »Zlati klub«
07. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Lokalna cesta LC267073 – PRIORITETA 1
05. 06. 2018
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov
05. 06. 2018
OBČINA PUCONCI Prenesi dokumetacijo
Prevozi osnovnošolskih otrok v šolskih letih 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021
01. 06. 2018
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija javnih poti v naselju Cankova
01. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Ureditev trškega jedra in ureditev vpadnice trg Rečica - Mržič
01. 06. 2018
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Nabava delovnih zvezkov
30. 05. 2018
DSO AJDOVŠČINA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, papirne galanterije in čistilnih pripomočkov
23. 05. 2018
DOM STAREJŠIH HRASTNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala, higienskega materiala, rokavic in enteralne prehrane
21. 05. 2018
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna nabava mikrofonov
18. 05. 2018
VRTEC ŠKOFJA LOKA Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja
10. 05. 2018
OSNOVNA ŠOLA LA GROSUPLJE Prenesi dokumetacijo
Storitve občasnega avtobusnega prevoza
10. 05. 2018
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca za najem tehnične opreme za ozvočevanje in storitev ozvočevanja za Festival Lent 2018
09. 05. 2018
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca za najem in montažo začasnih montažnih objektov za Festival Lent 2018
08. 05. 2018
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, papirne galanterije in čistilnih pripomočkov
26. 04. 2018
OBČINA SODRAŽICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v šolskih letih 2018/2019 do 2021/2022
25. 04. 2018
OBČINA ŽALEC
OŠ Petrovče – Nadzidava, kjer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
20. 04. 2018
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
19. 03. 2018
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Obnova tal, hodnikov in preureditev dnevnih prostorov na negovalnem oddelku
19. 03. 2018
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Izgradnja pločnika Gornji Slaveči
Razpisi v pripravi
DSO AJDOVŠČINA
Saniteta
Pretekli razpisi
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Menjava travne ruše v Stožicah
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sanacija strehe na objektu II. gimnazija Maribor
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Rekonstrukcija črpališča v toplotno energetskem sistemu kotlovnice JP Energetika Maribor

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve