Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila title
Aktualna javna naročila
31. 07. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava strojev/ opreme za vzdrževanje površin
31. 07. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo
20. 07. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Postavitev skate parka na kotalkališču v Parku Tivoli
13. 07. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Obnova športnega poda v telovadnici Krim, po zamočitvi hidranta
12. 07. 2018
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Nabava gasilskega plovila z motorjem in prikolico
05. 07. 2018
OBČINA BRASLOVČE Prenesi dokumetacijo
Prevoz šolskih otrok v občini Braslovče za šolsko leto 2018/2019
04. 07. 2018
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Prenesi dokumetacijo
Sanacija telovadnice (prezračevanje, slikopleskarska dela) s prenovo sanitarij ter obnova talnih oblog v vzgojnih skupinah v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju
03. 07. 2018
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Delna prenova prostora za savne »Zlati klub« v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju
03. 07. 2018
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Dobava in montaža oken in vrat
27. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Ureditev trškega jedra in ureditev vpadnice trg Rečica - Mržič
07. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Lokalna cesta LC267073 – PRIORITETA 1
05. 06. 2018
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov
05. 06. 2018
OBČINA PUCONCI Prenesi dokumetacijo
Prevozi osnovnošolskih otrok v šolskih letih 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021
30. 05. 2018
DSO AJDOVŠČINA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, papirne galanterije in čistilnih pripomočkov
18. 05. 2018
VRTEC ŠKOFJA LOKA Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja
08. 05. 2018
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, papirne galanterije in čistilnih pripomočkov
26. 04. 2018
OBČINA SODRAŽICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v šolskih letih 2018/2019 do 2021/2022
16. 01. 2018
LUKA KOPER, D.D. Prenesi dokumetacijo
Izvedba obnove požarnega voda na južnem delu TRO na II. pomolu v Luki Koper
Razpisi v pripravi
OŠ PREVOLE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DSO AJDOVŠČINA
Saniteta
Pretekli razpisi
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Nabava delovnih zvezkov
OBČINA CANKOVA
Rekonstrukcija javnih poti v naselju Cankova
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava mikrofonov

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.si RoLAN Rešitve