Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
05. 08. 2020
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 07. 2020
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Dobava gasilske opreme
24. 07. 2020
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 07. 2020
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 07. 2020
OSNOVNA ŠOLA PREVOLE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
10. 07. 2020
OSNOVNA ŠOLA BREZNO - PODVELKA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
09. 07. 2020
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Obnova fasade
08. 07. 2020
NIGRAD d.d.
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
07. 07. 2020
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Ureditev knjižnice in večnamenskega prostora (Ponovitev)
07. 07. 2020
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – II. Faza (objekt 2) - Oprema kuhinje
18. 06. 2020
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija občinskih cest
09. 06. 2020
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih in drugih prostorov
04. 06. 2020
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
02. 06. 2020
OSNOVNA ŠOLA DR. A. TRSTENJAKA NEGOVA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 05. 2020
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 05. 2020
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Nabava delovnih zvezkov
26. 05. 2020
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
25. 05. 2020
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca storitev reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih Pristan in Mariborski otok
22. 05. 2020
OSNOVNA ŠOLA STARŠE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 05. 2020
OSNOVNA ŠOLA FRAM Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
Trenutno ni nobenega razpisa v pripravi!
Pretekli razpisi
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
Nabava računalnikov in opreme
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje ter papirne galanterije
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve