Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  2  3  4  5  6  > >>
title
Pretekli razpisi
OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sanacija južnega dela ploščadi pred športno dvorano Tivoli
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Servisiranje strojnic za led
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Izgradnja hranilnikov toplote, montaža kotlov, dobava in montaža sončnih sprejemnikov energije ter ostala rekonstrukcijska dela v kotlovnici
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Nabava avtomobilov z nizkimi emisijami
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Gradbena dela v Občini Rečica ob Savinji
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Pogonska goriva
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Sukcesivna dobava kemikalij za pripravo bazenskih voda
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Rekonstrukcija kotlovnice in vgradnja kotla
ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o.
Novogradnja in rekonstrukcija PN za SPTE Pristan I in Pristan II
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA DUPLEK
Vrtec Žitečka vas
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Dobava fitnes opreme v dvorani Stožice
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA BRASLOVČE
Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče – Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V.faza
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
Okolju prijazne storitve pranja perila
NIGRAD d.d.
Zapiranje garažnih boksov

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve