Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  3  4  5  6  7  > >>
title
Pretekli razpisi
DIJAŠKI DOM DRAVA
Dobava lesne biomase – peleti
OBČINA PREBOLD
Prevozi šolskih otrok na območju Občine Prebold
VRTEC BELTINCI
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OBČINA PREBOLD
Izgradnja vodovoda Burkeljčev hrib I. faza
MESTNA OBČINA MARIBOR
Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
MESTNA OBČINA MARIBOR
II. FAZA: Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
OBČINA MOZIRJE
Sanacija strehe na objektu Športna dvorana Mozirje
Skupno javno naročilo, ki ga izvaja po pooblastilu OBČINA MOZIRJE
Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov
MESTNA OBČINA MARIBOR
Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava strojev/ opreme za vzdrževanje površin
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Postavitev skate parka na kotalkališču v Parku Tivoli
OŠ PREVOLE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Obnova športnega poda v telovadnici Krim, po zamočitvi hidranta
OBČINA BRASLOVČE
Prevoz šolskih otrok v občini Braslovče za šolsko leto 2018/2019
OBČINA CANKOVA
Dobava in montaža oken in vrat
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava gasilskega plovila z motorjem in prikolico

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve