Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA
Nabava novega avtomobila
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Razsvetljava na športnem igrišču Kodeljevo
NARODNI DOM MARIBOR
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Zamenjava strešne kritine C enota
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA
Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OSNOVNA ŠOLA MUTA
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje
II. faza prenove C-trakt v DUFS
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE
Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
VRTEC VELENJE
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
VRTEC PTUJ
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
Skupno javno naročilo: OBČINA MOZIRJE, OBČINA NAZARJE IN OBČINA REČICA OB SAVINJI
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve