Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
Opravljanje občasnih prevozov šolskih otrok
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Izvedba 17 geomehanskih vrtin in vzpostavitev monitoringa za spremljanje premikov in nivoja podzemne vode v vrtinah
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno
NARODNI DOM MARIBOR
Dobava zemeljskega plina
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
Opravljanje občasnih prevozov šolskih otrok
CIRIUS VIPAVA
Investicijsko vzdrževanje (IVD 2019) – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
OŠ STIČNA
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava elektronskih tarč za zračno strelišče
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Opravljanje občasnih prevozov dijakov
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461
NARODNI DOM MARIBOR
Varovanje premoženja in varovanje prireditev ter tehničnega varovanja
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za montažo in demontažo ter najem začasnih montažnih objektov za Festival Lent 2019
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj
Sukcesivna dobava konvencionalnih, integriranih in ekoloških živil
CIRIUS VIPAVA
Prenova kuhinje Cirius Vipava

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve