Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  5  > >>
title
Pretekli razpisi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Prevozi šolskih otrok
OBČINA PREBOLD
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – 1. faza
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Preureditev 1. nadstropja in dogradnja zimskega vrta
OBČINA PREBOLD
Pločnik ob Tovarniški cesti
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Rekonstrukcije dvorca TDU Loka, III. faza: Ureditev bivalnih prostorov 1. nadstropja in ureditev dodatnega prostora Enote za stanovalce z demenco
OBČINA DUPLEK
Izvajanje strokovnega nadzora
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
Skupno javno naročilo: JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA IN MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Dodatni ukrepi za celovito prenovo objekta: Večnamenska dvorana Kodeljevo
DOM TISJE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
PGD VUZENICA
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za manjše gasilsko vozilo GV-1
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Nabava terenskega vozila – poltovornjak (»pick up«) s podaljšano kabino z nizkimi emisijami
OBČINA RIBNICA
Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Ribnica v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
DIJAŠKI DOM DRAVA
Obnova sanitarij in umivalnic
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Izbira izvajalca računovodskih storitev
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Sanacija mostu na LC267063 (most čez potok Lučnik)

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve