Sib d.o.o.
emagazineSib slogan
title E-Revija za javna naročila in javne finance Nazaj title
e-revija
Številka 6, Letnik VIII
Kaj je zakonodajalec mislil, ko je to napisal?
29. 11. 2013     Avtor: Milan Železnik, univ. dipl. prav.
več
Maksimalno dopustna cena (MDC) blaga in storitev pri javnih naročilih in predlog uvedbe Centralne cenovne evidence v zdravstvu (CCE-Z)
29. 11. 2013     Avtor: Peter Weissensteiner

Pri izvedbi vsakega posameznega javnega naročila s kateregakoli področja je bistvenega pomena kvalitetna definicija predmeta nabave, ki ga zapišemo oziroma določimo na čim bolj enostaven, pregleden in jasen način.

Vsak javni nakup predstavlja določeno obremenitev sredstev javnih financ, zato moramo biti pri izvajanju javnih naročil toliko bolj skrbni in natančni, da je posledično ta obremenitev čim manjša. Na podlagi 15 letnih izkušenj iz izvajanja postopkov oddaje javnih naročil ugotavljamo, da je velikokrat izjemno težko ugotoviti ceno oziroma realno finančno vrednost predmeta nabave.

V prispevku je zniževanje cen zdravstveno potrošnega materiala razloženo na inovativni metodi Maksimalno dopustne cene (MDC) blaga in storitev pri javnih naročilih in uvedbi Centralne cenovne evidence v zdravstvu (CCE-Z).

več
Protikorupcijska klavzula v pogodbah med naročnikom javnega naročila in ponudnikom
29. 11. 2013     Avtor: mag. Marija Minka Jerebič
več
Prenova javne razsvetljave v občini II. del
29. 11. 2013     Avtor: mag. Irena Prodan
več
Pretekli letniki
2013
Številka 6, Letnik VIII
Številka 5, Letnik VIII
Številka 4, Letnik VIII
Številka 3, Letnik VIII
Številka 2, Letnik VIII
Številka 1, Letnik VIII
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve