Sib d.o.o.
emagazineSib slogan
title E-Revija za javna naročila in javne finance Nazaj title
e-revija
Številka 5, Letnik VIII
Vabilo na 16. posvet
30. 09. 2013     Avtor: Agencije za management in Društvo za javna naročila
več
Priprava kakovostne razpisne dokumentacije
30. 09. 2013     Avtor: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Prispevek je v prvi vrsti namenjen »novincem«, čeprav prav gotovo ne škoduje obnovitvi znanj že prekaljenim strokovnjakom na področju javnega naročanja. V prispevku avtor najprej umesti pripravo razpisne dokumentacije v osrednjo oziroma razpisno fazo javnega naročanja, ki sledi pred razpisni in se nadaljuje v po razpisno fazo. Teoretično in praktično predstavi vse dele razpisne dokumentacije s posebnim poudarkom pogojem in merilom kot njenim najbistvenejšim delom. Avtor opiše tudi najpogostejše napake, ki jih naredijo naročniki predvsem pri postavljanju pogojev, meril in tehničnih specifikacij, s predlogi rešitev, kako se jim izogniti. Posebni poudarek poda še oblikovanju javnega naročila na smiselno zaključene celote oziroma sklope in zahtevi po garancijah kot najboljši obliki finančnih zavarovanj. Po mnenju avtorja lahko pridobimo kakovostne ponudbe samo na podlagi kakovostne razpisne dokumentacije.

več
Prenova javne razsvetljave v občini I. del
30. 09. 2013     Avtor: mag. Irena Prodan
več
Javna naročila v Evropski uniji – predlogi za harmonizacijo ureditve na zadevnem področju II. del
30. 09. 2013     Avtor: mag. Matjaž Kovač

Javna naročila imajo ključno vlogo pri strategiji Evropa 2020 , saj gre za enega od tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti ob hkratnem zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih sredstev. Revidirati in posodobiti je treba pravila o oddaji javnih naročil, sprejeta v skladu z Direktivo 2004/17/ES in Direktivo 2004/18/ES, da bi povečali učinkovitost javne porabe, olajšali predvsem sodelovanje malih in srednjih podjetij pri oddaji javnih naročil, naročnikom pa omogočili boljšo uporabo oddaje javnih naročil v podporo skupnim družbenim ciljem. 

 

več
Pretekli letniki
2013
Številka 6, Letnik VIII
Številka 5, Letnik VIII
Številka 4, Letnik VIII
Številka 3, Letnik VIII
Številka 2, Letnik VIII
Številka 1, Letnik VIII
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve