Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
26. 04. 2021
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 04. 2021
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 03. 2021
OBČINA MOZIRJE Prenesi dokumetacijo
Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje – Dograditev kanalizacije Loka in Šolska ulica
19. 03. 2021
ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o.
Izgradnja objekta za predelavo komunalnega mulja, ki vključuje tudi inženirske storitve.
16. 03. 2021
OBČINA ROGAŠKA SLATINA Prenesi dokumetacijo
Izvajanje storitev prevoza šoloobveznih otrok za šolska leta 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024
16. 03. 2021
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Komunalna oprema Latkova vas 2. faza
12. 03. 2021
OBČINA ŠALOVCI Prenesi dokumetacijo
Komunalna ureditev ekonomsko poslovne cone Šalovci
03. 03. 2021
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 02. 2021
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Vrtec Cankova (prizidava)
24. 02. 2021
OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
01. 02. 2021
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Preureditev podstrešja za fizioterapijo in delovno terapijo- trakt A in C
26. 01. 2021
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Izgradnja prizidka za dnevni center in začasne namestitve
22. 01. 2021
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
Trenutno ni nobenega razpisa v pripravi!
Pretekli razpisi
OBČINA KUZMA
Rekonstrukcija občinskih cest
ENERGETIKA MARIBOR
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
OBČINA PREBOLD
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – objekt 2 – etapa 2C

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve