Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
13. 12. 2019
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU Prenesi dokumetacijo
Naročilo tiskovin in promocijskega materiala
10. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Dobava zemeljskega plina
10. 12. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava zdravil
09. 12. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
04. 12. 2019
OBČINA TABOR Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcija JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, odsek Tabor-Lopan
03. 12. 2019
DOM STAREJŠIH HRASTNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
22. 11. 2019
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava medicinskega materiala
18. 11. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Nabava električnih negovalnih postelj
11. 11. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
28. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 10. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
11. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
03. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
27. 09. 2019
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
II. faza prenove C-trakt v DUFS
26. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA MUTA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
OBČINA PREBOLD
Vodovod Burkelčev hrib II faza
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Oprema bivalnih prostorov 1. nadstropja dvorca TDU Loka
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za tiskarske storitve

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve