Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
11. 11. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
05. 11. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Nabava novega avtomobila
28. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 10. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
22. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
11. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
03. 10. 2019
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
27. 09. 2019
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
II. faza prenove C-trakt v DUFS
26. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA MUTA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
18. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
13. 09. 2019
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
04. 09. 2019
VRTEC VELENJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
03. 09. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 08. 2019
Skupno javno naročilo: OBČINA MOZIRJE, OBČINA NAZARJE IN OBČINA REČICA OB SAVINJI
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
27. 08. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Razsvetljava na športnem igrišču Kodeljevo
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
Storitve šolskih prevozov s kombiji ali malimi avtobusi
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava opreme

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve