Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
04. 07. 2019
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
03. 07. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava pisarniškega materiala in dobava vzgojnega materiala
02. 07. 2019
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
Opravljanje občasnih prevozov šolskih otrok
21. 06. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Prenesi dokumetacijo
Gradbeno obrtniška dela v V. nadstropju z dobavo in montažo pohištva ter inštalacijska dela, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, za potrebe Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad
20. 06. 2019
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Investicijsko vzdrževanje (IVD 2019) – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
19. 06. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
17. 06. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
13. 06. 2019
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih, integriranih in ekoloških živil
12. 06. 2019
OŠ STIČNA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
11. 06. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
11. 06. 2019
OBČINA ŠKOFJA LOKA Prenesi dokumetacijo
Prevozi šolskih otrok
03. 06. 2019
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava elektronskih tarč za zračno strelišče
20. 05. 2019
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Prenova kuhinje Cirius Vipava
13. 05. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
07. 05. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
07. 05. 2019
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcije dvorca TDU Loka, III. faza: Ureditev bivalnih prostorov 1. nadstropja in ureditev dodatnega prostora Enote za stanovalce z demenco
30. 04. 2019
OBČINA DUPLEK
Izvajanje strokovnega nadzora
29. 04. 2019
DOM TISJE Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 04. 2019
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 04. 2019
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve