Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
30. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA- CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
27. 09. 2019
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
26. 09. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
II. faza prenove C-trakt v DUFS
26. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA MUTA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
18. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
13. 09. 2019
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
04. 09. 2019
VRTEC VELENJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
03. 09. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 08. 2019
Skupno javno naročilo: OBČINA MOZIRJE, OBČINA NAZARJE IN OBČINA REČICA OB SAVINJI
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
27. 08. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
09. 08. 2019
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca računovodskih storitev
06. 08. 2019
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Zamenjava stavbnega pohištva – okna na objektu Konservatorija za glasbo in balet Maribor
06. 08. 2019
OŠ LITIJA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 07. 2019
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
29. 07. 2019
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
26. 07. 2019
OBČINA DOBREPOLJE Prenesi dokumetacijo
Izvajanje šolskih prevozov v Občini Dobrepolje, v šolskem letu 2019/2020
24. 07. 2019
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Dobava novega tehničnega reševalnega vozila in izdelava nadgradnje
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
Storitve šolskih prevozov s kombiji ali malimi avtobusi
GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Nabava opreme
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Izvedba terenskih in laboratorijskih (geomehanskih in reoloških) preiskav na območju petih (5) plazov v zaledju Koroške Bele; analiza vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco zaledja Koroške Bele in vpliva na procese pobočnih masnih premikov; numer

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve