Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  4  > >>
title
Aktualna javna naročila
09. 08. 2019
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Izvedba terenskih in laboratorijskih (geomehanskih in reoloških) preiskav na območju petih (5) plazov v zaledju Koroške Bele; analiza vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco zaledja Koroške Bele in vpliva na procese pobočnih masnih premikov; numer
09. 08. 2019
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD Prenesi dokumetacijo
Izbira izvajalca računovodskih storitev
06. 08. 2019
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Zamenjava stavbnega pohištva – okna na objektu Konservatorija za glasbo in balet Maribor
06. 08. 2019
OŠ LITIJA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
30. 07. 2019
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
29. 07. 2019
OBČINA KUZMA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
26. 07. 2019
OBČINA DOBREPOLJE Prenesi dokumetacijo
Izvajanje šolskih prevozov v Občini Dobrepolje, v šolskem letu 2019/2020
26. 07. 2019
CIRIUS VIPAVA Prenesi dokumetacijo
Prevozi učencev CIRIUS VIPAVA ob pouka prostih dneh
24. 07. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461
24. 07. 2019
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Dobava novega tehničnega reševalnega vozila in izdelava nadgradnje
23. 07. 2019
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
23. 07. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Posodobitev obstoječega protipožarnega in plinskega sistema servisnih storitvah sistemov
23. 07. 2019
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje občasnih prevozov šolskih otrok
23. 07. 2019
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Obnova sanitarij v ZP Prebold
16. 07. 2019
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Izvedba 17 geomehanskih vrtin in vzpostavitev monitoringa za spremljanje premikov in nivoja podzemne vode v vrtinah
09. 07. 2019
II. GIMNAZIJA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Opravljanje občasnih prevozov dijakov
09. 07. 2019
NARODNI DOM MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Dobava zemeljskega plina
08. 07. 2019
GASILSKA BRIGADA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno
04. 07. 2019
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
03. 07. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava pisarniškega materiala in dobava vzgojnega materiala
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve