Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
17. 03. 2020
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – II. faza (objekt 2)
11. 03. 2020
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
06. 03. 2020
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil
03. 03. 2020
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Obnova sanitarij in umivalnic
21. 01. 2020
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
08. 01. 2020
OSNOVNA ŠOLA KAPELA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
31. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
24. 12. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK Prenesi dokumetacijo
Okolju prijazni detergenti, čistila, čistilni pripomočki in higienski material
09. 12. 2019
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. Prenesi dokumetacijo
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
Razpisi v pripravi
Trenutno ni nobenega razpisa v pripravi!
Pretekli razpisi
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
Nabava računalnikov in opreme
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje ter papirne galanterije
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve