Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  > >>
title
Aktualna javna naročila
07. 05. 2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
07. 05. 2019
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU Prenesi dokumetacijo
Rekonstrukcije dvorca TDU Loka, III. faza: Ureditev bivalnih prostorov 1. nadstropja in ureditev dodatnega prostora Enote za stanovalce z demenco
07. 05. 2019
OBČINA PREBOLD Prenesi dokumetacijo
Pločnik ob Tovarniški cesti
30. 04. 2019
OBČINA DUPLEK
Izvajanje strokovnega nadzora
29. 04. 2019
DOM TISJE Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 04. 2019
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 04. 2019
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
24. 04. 2019
Skupno javno naročilo: JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA IN MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Dodatni ukrepi za celovito prenovo objekta: Večnamenska dvorana Kodeljevo
16. 04. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
15. 04. 2019
PGD VUZENICA Prenesi dokumetacijo
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za manjše gasilsko vozilo GV-1
15. 04. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
05. 04. 2019
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika
04. 04. 2019
OBČINA RIBNICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Ribnica v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
29. 03. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 03. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Sanacija mostu na LC267063 (most čez potok Lučnik)
05. 02. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Gradbena dela v Občini Rečica ob Savinji
07. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Lokalna cesta LC267073 – PRIORITETA 1
Razpisi v pripravi
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
OŠ DUŠANA FLISA HOČE
Občasni prevozi
Pretekli razpisi
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Nabava terenskega vozila – poltovornjak (»pick up«) s podaljšano kabino z nizkimi emisijami
DIJAŠKI DOM DRAVA
Obnova sanitarij in umivalnic
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Izbira izvajalca računovodskih storitev

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve