Sib d.o.o.
emagazineSib slogan
title E-Revija za javna naročila in javne finance Nazaj title
e-revija
Številka 1, Letnik IX
Finančna zavarovanja pri javnem naročanju
30. 07. 2014     Avtor: Doc. dr. Andreja Primec, univ. dipl. prav.
več
Načelo "kratkih verig" pri javnem naročanju
30. 07. 2014     Avtor: mag. Irena Prodan
več
Strategija uspeha zaposlovanja v javnem sektorju in gospodarstvu - Moralne in etične vrednote posameznika po sprejetju na delovno mesto v javni upravi na področju javnih naročil 1. del
30. 07. 2014     Avtor: mag. Marija Minka Jerebič

Pojem »človeški viri« nam predstavlja različne kadrovske procese, ki so potrebni za učinkovito ravnanje z zaposlenimi. Tu mislimo na različne postopke in procese, preko katerih se sistematično, strokovno in transparentno ukvarja menedžment človeških virov. Menedžment naj bi kar najbolje ravnal z znanjem, sposobnostmi, veščinami in osebnostnimi lastnosti zaposlenih, tako v korist podjetja kot tudi posameznika. Različni kadrovski postopki in procesi omogočajo, da se lahko integrira cilj posameznika in organizacije. Slednji je zelo pomemben v javnem sektorju, zlasti na področju javnih naročil.

več
Pretekli letniki
2014
Številka 1, Letnik IX
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve