Sib d.o.o.
posvetiSib slogan
title Posveti Nazaj title
08. 03. 2017
NMV IN EVIDENČNA JAVNA NAROČILA

Kdaj? 8. marec 2017, od 9:00 do 16:00 ure

Kje? Hotel Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor

 

Teorijo z oblico primerov iz prakse vam bosta predstavila:

Milan Železnik, univ. dipl. prav.

Katja Stramec, univ. dipl. ekon.

 

Ne spreglejte!

Udeleženci posveta prejmete gradivo

na CD-romu z

vzorci RD za naročila male vrednosti v skladu z ZJN-3 za:

blago, storitve, gradnje in

osnutek internega pravilnika

za izvajanje evidenčnih naročil

 

 

PROGRAM POSVETA:

9:00 do 9:30 Prijave

9:30 do 11:45

 • Mejne vrednosti za objave
 • Evidenčna javna naročila, seznam oddaje javnih naročil in način objave
 • Kako pravilno izvesti postopek NMV
 • Razpisna dokumentacija v postopku NMV. Praktični prikaz razpisne dokumentacije
 • Način oblikovanja sklopov in kratke verige.
 • Pogoji za usposobljenost in pogoji za sodelovanje-dokazovanje
 • Nedopustna ponudba
 • Dopustne spremembe, dopolnitve, vpogledi po novem

11:45 do 12:45 Kosilo        

12:45 do 15:15

 • Pogajanja v postopku NMV
 • Kako obravnavati skupno ponudbo in kako ponudbo s podizvajalci
 • Kdaj skleniti okvirni sporazum in kdaj pogodbo
 • Spremembe pogodb ali okvirnih sporazumov med njihovo veljavnostjo brez izvedbe novega postopka
 • Merila po principu ekonomsko najugodnejša ponudba
 • Merila za izbor pri javnem naročanju projektiranja, javnem naročilu gradnje in javnem naročilu nadzora
 • Kako postopati v primeru pomanjkljivo predloženega ESPD-ja
 • Novosti glede objave statističnih podatkov s poudarkom na objavljanje statistike o izvajanju okvirnih sporazumov sklenjenih za več let

15:15 do 16:00 Vprašanja in odgovori na konkretna vprašanja

Brezplačno parkirišče hotela Piramida za udeležence posveta!               

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca znaša 190,00 EUR brez DDV (in 22% DDV v višini 41,80 EUR) z vključenim CD-jem.       

Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun SIB d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, odprt pri Addiko Bank d.d. IBAN SI56 3300 0000 6906 973.

Prosimo Vas, da nas o udeležbi na posvetu obvestite preko on-line spletne prijavnice ali preko e-pošte sib@triera.net.

Skrajni rok za odpoved je tri dni pred posvetom. Račun vam bomo po posvetu poslali po pošti na vaš naslov.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 059 209 230, kontaktna oseba: mag. Darja Čerič.

Vljudno vabljeni!

Priloženi dokumenti
Dokument Vsebina posveta

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve