Sib d.o.o.
emagazineSib slogan
title E-Revija za javna naročila in javne finance Nazaj title
e-revija
Številka 4, Letnik VIII
Kaj je zakonodajelec mislil, ko je to napisal?
31. 07. 2013     Avtor: Milan Železnik, univ. dipl. prav.
več
Varstvo podatkov v ponudbah
31. 07. 2013     Avtor: mag. Irena Prodan
več
Spremembe in dopolnitve v Uredbi o zelenem javnem naročanju
31. 07. 2013     Avtor: mag. Marija Minka Jerebič
več
Javna naročila v Evropski uniji – predlogi za harmonizacijo ureditve na zadevnem področju I. del
31. 07. 2013     Avtor: mag. Matjaž Kovač

Javna naročila imajo ključno vlogo pri strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti ob hkratnem zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih sredstev. Revidirati in posodobiti je treba pravila o oddaji javnih naročil, sprejeta v skladu z Direktivo 2004/17/ES in Direktivo 2004/18/ES, da bi povečali učinkovitost javne porabe, olajšali predvsem sodelovanje malih in srednjih podjetij pri oddaji javnih naročil, naročnikom pa omogočili boljšo uporabo oddaje javnih naročil v podporo skupnim družbenim ciljem.

več
Pretekli letniki
2011
Številka 6, Letnik VI
Številka 5, Letnik VI
Številka 4, Letnik VI
Številka 3, Letnik VI
Številka 2, Letnik VI
Številka 1, Letnik VI
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve