Sib d.o.o.
posvetiSib slogan
title Posveti Nazaj title
06. 03. 2020
Kako kvalitetno izvesti javno naročilo

V sodelovanju z

Inštitutom za javna naročila in javne finance Maribor

organiziramo posvet na temo

                                                 

Kako kvalitetno izvesti javno naročilo

 

Kdaj? 6. marec 2020, od 9:00 do 14:30 ure

Kje? Hotel Mercure Maribor City Center (bivši Hotel Piramida)

Ulica heroja Šlandra 10, Maribor

 

Teorijo z oblico primerov iz prakse vam bosta predstavila:

Milan Železnik, univ. dipl. prav.

Katja Stramec, univ. dipl. ekon.

 

 

PROGRAM POSVETA:

9:00 do 9:30 Prijave

 

9:30 do 11:45

  • Priprava strokovnih podlag za izvedbo javnega naročila

- Priprava letnega programa izvedbe javnih naročil

- Problemi drobljenja javnega naročila

  • Izvedba javnega naročila

- Izbira postopka

- Razpisna dokumentacija

- Ocena ponudb in dopolnitve ponudb

- Kdaj lahko naročnik zavrne vse ponudbe

- Kdaj lahko naročnik izvede konkurenčni postopek s pogajanji

 

11:45 do 12:45 Kosilo 

 

12:45 do 14:30

  • Izvajanje pogodbe in sprememba pogodbe

- Ali je dovoljena sprememba cene pri pogodbah in okvirnih sporazumih v času trajanja

  • Novosti revizijskega postopka po 1. 1. 2020

 

Vprašanja nam lahko pošljete tudi že pred posvetom na e-naslov sib@tirera.net

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca znaša 190,00 EUR brez DDV  (in 22% DDV v višini 41,80 EUR).       

Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun SIB d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, odprt pri Addiko Bank d.d. IBAN SI56 3300 0000 6906 973.

Prosimo Vas, da nas o udeležbi na posvetu obvestite preko on-line spletne prijavnice ali preko e-pošte sib@triera.net.

Skrajni rok za odpoved je tri dni pred posvetom.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 059 209 230, kontaktna oseba: Katja Stramec.

Vljudno vabljeni!

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije ima

20% popust.

Elektronska prijava
PRIJAVNICA

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve