Sib d.o.o.
posvetiSib slogan
title Posveti Nazaj title
29. 08. 2016
ŠOLA JAVNEGA NAROČANJA

Potrebujete

 

DIPLOMO S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA?

Potem se nam pridružite v "ŠOLI JAVNEGA NAROČANJA"

Namenjena je vsem posameznikom, ki se pri delu srečujejo s problematiko javnega naročanja in potrebujejo prava znanja za reševanje dejanskih problemov. Skozi pet tematskih sklopov s praktično delavnico boste v kratkem času osvojili vse potrebno za večjo samostojnost pri izvajanju aktivnosti javnega naročanja.

Šolo javnega naročanja organizira Inštitut za javno naročanje in javne finance Maribor v sodelovanju s SIB d.o.o. Maribor. Šola bo potekala v naslednjih tematskih sklopih:

SKLOP I.

 • Kaj je javno naročanje
 • Načela javnega naročanja
 • Izjeme od javnega naročanja
 • Javnost in zaupnost podatkov
 • Mejne vrednosti
 • Določitev vrednosti JN in oblikovanje sklopov
 • Tehnične specifikacije
 • Vrste postopkov
 • Posebni načini naročanja

SKLOP II.

 • Vsebina razpisne dokumentacije
 • Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
 • Merila za izbor
 • Finančna zavarovanja
 • Skupna ponudba
 • Ponudba s podizvajalci in kdaj neposredna plačila
 • Pogodbe in vrste pogodb

SKLOP III.

 • Roki v postopkih javnega naročanja
 • Objave
 • Faze v postopkih javnega naročanja
 • Ocenjevanje ponudb
 • Dopustna ponudba
 • Izbira najugodnejšega ponudnika
 • Zavrnitev ponudb, ustavitev postopka, odstop od izvedbe javnega naročila
 • Obvestilo o odločitvi o javnem naročilu
 • Ravnanja naročnika v primeru revizije

SKLOP IV.

Praktična delavnica

 • priprava konkretne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (priprava dokumentacija na lastnem primeru)
 • priprava ESPD obrazca
 • priprava in objava obvestila o odločitvi o javnem naročilu na portalu eNaročanje

SKLOP V.

 • Pisni izpit z ustnim zagovorom in
 • DIPLOMO O OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Teorijo s področja zakonodaje javnega naročanja bosta predavatelja Milan Železnik, univ. dipl. prav. in mag. Darja Čerič sodna izvedenka za področje janvih naročil v skupnih srečanjih povezala s praktičnimi primeri iz prakse. Skupaj boste pripravili razpisno dokumentacijo za vaš primer javnega naročanja ter si na koncu pridobili DIPLOMO o opravljenem izobraževanju s področja javnega naročanja.

Pridobljeno znanje pa vam bo omogočalo večjo samostojnost pri izvajanju potrebnih opravil v postopkih javnega naročanja v vaši delovni organizaciji.

Vas zanima kako uspešno, učinkovito in predvsem zakonito poslovati na področju javnega naročanja? Potem se nam pridružite

v MARIBORU

 Partizanska 6, Maribor

4. OKTOBER sklop I
11. OKTOBER sklop II
18. OKTOBER sklop III
25. OKTOBER sklop IV
8. NOVEMBER sklop V

Posamezni izobraževalni sklop zajema do 7 pedagoških ur po sledečem urniku:

8:30 - 10:00 Prvi del izobraževalnega sklopa

10:00 - 10:15 kratek odmor

10:15 - 12:00 Drugi del izobraževalnega sklopa

12:00 - 13:00 Odmor za kosilo

13:00 - 15:00 Tretji del izobraževalnega sklopa

 

Po navedenem urniku bodo potekala izobraževanja in delavnica za prve štiri izobraževalne sklope, urnik izpita bo določen nakdano.

 

Informacije in prijave

Kotizacija za udeleženca z vsemi stroški skupaj (končna cena) znaša samo 960,00 EUR (Inštitut za javno naročanje in javne finance Maribor ni zavezanec za DDV). Račun vam bomo po izobraževanju poslali po pošti na vaš naslov.

Možnost plačila tudi v 3 zaporednih mesečnih obrokih!

Kotizacija vključuje udeležbo na petih (5) sklopih:

 • s praktično delavnico,
 • delovno gradivo,
 • Diplomo o opravljenem izobraževanju,
 • vse pogostitve ter organizacijske stroške.

Prosimo Vas, da nas o udeležbi obvestite preko on-line prijavnice na http://www.sib-mb.si

Zaradi zasedenosti mest ne sprejemamo več novih prijav.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 059 209 230, kontaktna oseba: mag. Darja Čerič, ter preko e-pošte: info@sib-mb.si


Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve