Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  14  15  16  17  18  > >>
title
Pretekli razpisi
Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik
Prestavitev zunanje kanalizacije in izvedba zunanje ureditve objekta depandansa vzhodni del, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
MOJA ENERGIJA d.o.o.
Investicijsko vzdrževalna dela - Obnova PN za SPTE 2
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
Investicijsko vzdrževalna dela - Obnova PN za SPTE 1
Dom starejših občanov Novo mesto
Nadgradnja negovalnega trakta, kjer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
Občina Kuzma
Ureditev hodnika za pešce na R3-721/1317, na R3-716/5639 in na LC-197060
Vrtec Mengeš
Okolju prijazne storitve čiščenja
Občina Prebold
Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v Občini Prebold
Občina Prebold
Gradbena dela na kanalizaciji, cevovodu in inštalacijskih naprav za signalizacijo
Občina Rečica ob Savinji
Plaz: LC267071 Grušovlje-Čremešnik – odcep Jermančnik
ENERGETIKA MARIBOR
Prevzem in obdelava blata iz centralne čistilne naprave Maribor
Dom starejših občanov Kamnik
Prenova oddelka 3, 4 in rekonstrukcija objekta zaradi spremembe namembnosti – pisarne, kjer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
Dom starejših Hrastnik
Konvencionalna in ekološka živila.

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 4 let.

Osnovna šola Muta
Konvencionalna in ekološka živila

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let.

OŠ Radlje ob Dravi
Konvencionalna in ekološka živila

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih (4) let.

Dom upokojencev Domžale
Prenova dela vzhodnega dela pritličja DU Domžale

Predmet javnega razpisa je Prenova vzhodnega dela pritličja DU Domžale.

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Okolju prijazne storitve čiščenja

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca okolju prijaznih storitev čiščenja za potrebe Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana.

Občina Rečica ob Savinji
Sanacija plazu na JP767422 Šentjanž- Jermančnik 1.faza
Občina Kuzma
Prevozi
OŠ LA Grosuplje
Storitve avtobusnega prevoza, ki se izvajajo na okolju prijazen način
OŠ LA Grosuplje
Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve