Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  12  13  14  15  16  > >>
title
Pretekli razpisi
OŠ Dornava
Konvencionalna in ekološka živila
Dom na Fari
Gradnja
DUO Impoljca
Dobava in montaža pomične opreme v enoti Dom upokojencev Brežice- 2. del
Šport Ljubljana
Golf igrišče - 2. faza
Šport Ljubljana
Izbira izvajalca storitev reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih Tivoli, Kodeljevo, Kolezija
Vrtec Ptuj
Konvencionalna in ekološka živila
Dom Tisje
Konvencionalna in ekološka živila
DSO Kamnik
Konvencionalna in ekološka živila
Športni objekti Maribor
Prijazni detergenti, čistila in čistilni pripomočki
Občina Ribnica
Storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Ribnica, ki se izvajajo na okolju prijazen način
Šport Ljubljana
Ureditev prostora za prodajo kart- Dvorana Stožice
Šport Ljubljana
Ureditev teniških igrišč Svoboda- Ljubljana
DUO Impoljca
Obnova in posodobitve hidromehanske opreme obstoječe čistilne naprave za čiščenje odpadne vode iz doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Vrtec Šoštanj
Konvencionalna in ekološka živila
Dom Tisje
Prenova mansarde objekta B in fasada objekta b in A-B, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Dom starejših občanov Kamnik
Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad
Konvencionalna in ekološka živila
OŠ Turnišče
Konvencionalna in ekološka živila
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
Vrtec Ivančna Gorica
Konvencionalna in ekološka živila

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve