Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
24. 04. 2019
Skupno javno naročilo: JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA IN MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Dodatni ukrepi za celovito prenovo objekta: Večnamenska dvorana Kodeljevo
16. 04. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
15. 04. 2019
PGD VUZENICA Prenesi dokumetacijo
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za manjše gasilsko vozilo GV-1
15. 04. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
05. 04. 2019
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika
04. 04. 2019
OBČINA RIBNICA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Ribnica v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
29. 03. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
13. 03. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Sanacija mostu na LC267063 (most čez potok Lučnik)
05. 02. 2019
OBČINA REČICA OB SAVINJI Prenesi dokumetacijo
Gradbena dela v Občini Rečica ob Savinji
07. 06. 2018
OBČINA REČICA OB SAVINJI
Lokalna cesta LC267073 – PRIORITETA 1
Razpisi v pripravi
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Sukcesivna nabava knjig in učbenikov
OBČINA CANKOVA
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
NIGRAD d.d.
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve