Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
18. 09. 2019
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Prenesi dokumetacijo
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
13. 09. 2019
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Prenesi dokumetacijo
Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
04. 09. 2019
VRTEC VELENJE Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
27. 08. 2019
Skupno javno naročilo: OBČINA MOZIRJE, OBČINA NAZARJE IN OBČINA REČICA OB SAVINJI
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
30. 07. 2019
OBČINA CANKOVA Prenesi dokumetacijo
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
23. 07. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA CASA DEL PENSIONATO ISOLA Prenesi dokumetacijo
Posodobitev obstoječega protipožarnega in plinskega sistema servisnih storitvah sistemov
04. 07. 2019
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkov
03. 07. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava pisarniškega materiala in dobava vzgojnega materiala
17. 06. 2019
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Prenesi dokumetacijo
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
11. 06. 2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
16. 04. 2019
VRTEC PTUJ Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
29. 03. 2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Prenesi dokumetacijo
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Razpisi v pripravi
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
Pretekli razpisi
OBČINA PREBOLD
Vodovod Burkelčev hrib II faza
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Oprema bivalnih prostorov 1. nadstropja dvorca TDU Loka
NARODNI DOM MARIBOR
Izbira izvajalca za tiskarske storitve

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve