Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila
<< <  1  2  3  > >>
title
Aktualna javna naročila
Razpisi v pripravi
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
NIGRAD d.d.
Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Nabava športne opreme
OŠ DUŠANA FLISA HOČE
Občasni prevozi
Pretekli razpisi
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Nabava terenskega vozila – poltovornjak (»pick up«) s podaljšano kabino z nizkimi emisijami
DIJAŠKI DOM DRAVA
Obnova sanitarij in umivalnic
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Izbira izvajalca računovodskih storitev

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve