Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila title
OBČINA PREBOLD
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – 1. faza
 
Dokument
Razpisna dokumentacija
Dokument
Projektna dokumentacija (15.5.2019)
Dokument
PZI in projektni pogoji
Dokument
Shema oken in vrat, popravljena (30.5.2019)

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve