Sib d.o.o.
javna naročilaSib slogan
title Javna naročila title
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Rekonstrukcije dvorca TDU Loka, III. faza: Ureditev bivalnih prostorov 1. nadstropja in ureditev dodatnega prostora Enote za stanovalce z demenco
 
Dokument
Razpisna dokumentacija
Dokument
1. RD povabilo - Sprememba 22.5.2019

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve